Skip to content →

Myymälän visuaalisella ilmeellä ja toimivilla esillepanoilla on suora yhteys yrityksesi tunnuslukuihin, kuten myyntiin ja katteeseen.

Tavoitteellinen visuaalinen markkinointi™ on liiketoiminnan kehittämistä. Sen avulla tähdätään liikevaihdon kasvattamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen.  Se antaa apua myymäläsuunnitteluun, liiketoiminnan ja tuottavuuden tehostamiseen ja vastaa kysymykseen miten lisätä myyntiä esillepanoihin panostamalla.

Lataa ILMAINEN e-kirja!

kansi3

Miksi tavoitteellinen visuaalinen markkinointi ja sen mittaaminen on tärkeää?

Liiketoiminnassa, kuten myös muilla elämänalueilla, on hyvin vaikea saavuttaa mitään ellei ole ensin asettanut tavoitteita. Se miten tuotteet ovat esillä, on ratkaisevaa myynnin kannalta.

Mikäli teillä ei ole tavoitteita eikä mitään työkaluja millä mitata tavoitteiden saavuttamista, voitte yhtä hyvin olla tekemättä liikkeessänne mitään. Se on ihan yhtä tehokasta kuin puolihuolimattomasti kyhätyt esillepanot.

Visuaalisen markkinoinnin avulla luodaan imagoa. Liikkeen imago tulisi välittyä visuaalisin keinoin liikkeen ilmeessä ja esillepanoissa. Se on tapa erottua. Kiinnostuksen herättäminen on tärkeää! Toimivilla ja houkuttelevilla esillepanoilla saadaan asiakas kiinnostumaan tuotteista. Tavoite on saada asiakas ostamaan tuote. Hyvin suunnitellut esillepanot tukevat ostopäätöstä ja saavat aikaan lisämyyntiä.

Tutustu palveluihini!

Luennot ja koulutukset 

Nettikonsultoinnit

Simple Share ButtonsKiitos, kun jaat!
Simple Share Buttons