Innovaatioseteli

Yanca Oy Ltd on Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Onko sinulla uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote tai palveluidea, jonka kehittämisessä tarvitset apua? Tai onko sinulla halua kasvaa mutta tarvitset apua innovoinnissa? Innovaatiosetelillä voit ostaa palveluitani 5000 euron (+alv) arvosta.

KENELLE?

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

MITÄ?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

MIHIN?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista:

– tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
– kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
– innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
– innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
– tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Lue lisää: Business Finland Innovaatioseteli